บริการเยี่ยม  ถูกต้อง  ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของสำนักงานทรัพย์สิน